Affiliate Programı

Sisteme sadece referans kodu ile üye olunabilir.

Affiliate Giriş

İşbu Affiliate Ortaklığı (Affiliate) Programı Sözleşmesi, QRMenü tarafından Affiliate Ortaklığı Programı'na kabul edilen üye ("Affiliate Ortağı" veya "Siz") arasında, Affiliate Ortağı tarafından elektronik olarak onaylanması anında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.


Madde 1- Konu


İşbu Sözleşme'nin konusu, Affiliate Ortaklığı Programı'nın çerçevesinin belirlenmesi ve Affiliate Ortaklığı Programı kapsamında QRMenü ve Affiliate ortağının karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.


Madde 2- Tanımlar


Affiliate Ortaklığı (Affiliate) Programı Sözleşmesi'nde;


Sözleşme:Affiliate Ortaklığı (Affiliate) Programı Sözleşmesi;


QRMenü;


Affiliate Ortağı: Affiliate Ortaklığı Programı'na kabul edilen üye;


İçerik(ler)/Reklam: QRMenü tarafından sağlanan ve Affiliate ortağının web sitesine yerleştirilecek olan kodlar, reklamlar;


Komisyon: Affiliate ortağının ziyaretçiyi kayıt sayfasına yönlendirilmesi  ve satış gerçekleşmesi sonucunda üyelik ve alt üyelik başına üyeye yapılacak ödeme;


Kampanya Kodu: İçerikler'in Affiliate ortağının web sitesi'nde ya da sosyal medyada yayınlanması ile ilgili QRMenü tarafından sağlanan banner veya text link kodu olarak tanımlanmıştır.


Madde 3- Kapsam


QRMenü tarafından yönetilen Affiliate Ortaklığı Programı, QRMenü tarafından sağlanan İçeriklerin, her bir Affiliate Ortağının kendisine ait olan web sitesinde  ya da sosyal medya hesaplarında yayınladıkları içerikler doğrultusunda QRMenü'ye sağladıkları satış karşılığında QRMenü tarafından belirlenen komisyon ücretine hak kazanmalarını kapsar. Taraflar, Affiliate Ortaklığı Programı'nın aşağıdaki şekilde işlediğini kabul, beyan ve taahhüt ederler;


Affiliate Ortağı olmak isteyen kişi, Affiliate Ortaklığı Programına dahil olmak üzere qrmenu.com.tr.tr'ye başvurur ve öncelikle üyelik kaydını gerçekleştirir.


Başvuru qrmenu.com.tr tarafından incelenir ve onay vermesi halinde Affiliate Ortağı olmasına onay verilir.


qrmenu.com.tr tarafından sağlanan kodlar/içerikler Affiliate ortağının sosyal medyada, web sitesinde ya da diğer şekillerde yayınlanmasını sağlayacak kampanya kodu, Affiliate Ortağı tarafından gerekli şekillerde dağıtılır.


Affiliate Ortağı yayınladığı/dağıttığı kodlar aracılığıyla qrmenu.com.tr.tr'ye sağladığı satış sonucu QRMenü tarafından belirlenen bir ücreti almaya hak kazanır.


Madde 4- Affiliate ortağının Yükümlülükleri


4.1 - Affiliate Ortağı, QRMenü tarafından sağlanan kodlar/içerikler'in yayınlanmasını sağlayacak Kampanya Kod'u kendi web sitesine yerleştirmeyi, sosyal medyada paylaşmayı / yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2 - Affiliate Ortağı, Afilate Ortaklığı Programı kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemin ya da QRMenü'un Affiliate Ortaklığı Programı sisteminin çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder.


4.3 - Başvuru aşamasında ve/veya Affiliate Ortağı olarak kabul edildikten sonra Sözleşme süresince, Affiliate Ortağı, işbu Sözleşmede veya Affiliate Ortaklığı Programı'nda yer alan kurallara uygun davranacağını kabul eder; Affiliate Ortağı;


4.3.1 - web sitesinin kendisine ait olduğunu;


4.3.2 - web sitesinin/sosyal medya profilinin güncel ve hukuka uygun içeriklere yer vereceğini;


4.3.3 - web sitesinin/sosyal medya profilinin kanuna aykırı ve/veya 3. gerçek ve tüzel kişilerin herhangi haklarını ihlal edecek nitelikle bilgi, tanıtım veya içeriklere yer vermediğini ve satışı veya yayınlanması yasak veya sahte veya hukuka aykırı ürün/hizmete yer vermediğini;


4.3.4 - web sitesinin/sosyal medya profilinin sadece Affiliate Ortaklığı Programı'na katılmak amacıyla düzenlenmemiş olduğunu;


4.3.5 - web sitesinde/sosyal medya profilinin QRMenü, qrmenu.com.tr kelimesi geçen ve/veya eksik harf kullanımıyla web sitesini ziyaret edenleri yanıltmaya ve aldatmaya yönelik alan adlarına yer vermeyeceğini;


4.3.6 - web sitesinin/sosyal medya profilinin herhangi bir birey, grup veya organizasyonun destekçisi veya provakasyonu veya karşıtlığını yapmayacağını;


4.3.7 - web sitesinin/sosyal medya profilinin hacking/cracking/warez içeriğine sahip olmayacağını;


4.3.8 - web sitesinin/sosyal medya profilinin yasadışı etkinlikleri destekleyen veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden nitelikte bilgi veya açıklamalara veya içeriklere yer vermeyeceğini;


4.3.9 - web sitesinde/sosyal medya profilinde qrmenu.com.tr  kodları açısından kullanıcı veya ziyaretçilerinin manipülatif veya sahte trafik yaratmaya yönelik davranışlarda bulunmasını teşvik etmeyeceğini;kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.4 - Affiliate Ortağı, hukuka veya Sözleşme kurallarına aykırı şekilde Affiliate Ortaklığı Programı'na müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç veya saiklerle elektronik ortamda, saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.5 - Affiliate Ortağı, Affiliate Ortağı olarak yer aldığı süre boyunca, iletişim bilgileri bölümünde yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri gerektiğinde güncelleyeceğini, bu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.6 - Affiliate Ortağı, Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde QRMenü tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla Sözleşme'nin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve QRMenü'nün maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 5- QRMenü'nün Yükümlülükleri


QRMenü, Affiliate Ortaklığı Programı'na başvuru yapan ve katılımına onay verdiği Affiliate Ortakları'na, QRMenü tarafından sağlanan kodların / içerikler'in kendi web sitesinde/sosyal medya profil sayfasında yayınlanmasını sağlayacak Kampanya Kod'ları vereceğini ve içerikler'e tıklanması veya yönlendirilmesi ile ilgili verileri kullanıcı panelinde paylaşacağını, maliyetlerine göre de işbu Sözleşme'nin 7. maddesi çerçevesinde ödeme yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 6- Fikri Mülkiyet


Affiliate Ortaklığı Programı kapsamında QRMenü tarafından Affiliate Ortağı'na sağlanan Kampanya Kod'ları ve/veya İçerikler ve/veya kodlar ile ilgili fikri haklar QRMenü'ye aittir. QRMenü işbu Sözleşme hükümleri uyarınca Affiliate ortağının yükümlülüklerini yerine getirebilmesi maksadıyla Affiliate Ortağı'na QRMenü'nün Affiliate Ortaklığı Programı ile sınırlı olmak üzere içerikleri ve kampanya kodlarını kullanma yetkisi vermektedir. QRMenü tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece Affiliate Ortağı, QRMenü'un işbu sözleşme kapsamında paylaştıları Kampanya Kodlarını veya İçerikleri çoğaltamaz, başka şekilde kullanamaz, veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
Madde 7- Ödeme


Affiliate ortağının QRMenü'den Affiliate Ortaklığı Programı doğrultusunda ücret talep etme hakkı, Affiliate ortağının işbu Sözleşme içerisinde belirtilen yükümlülüklerini ve QRMenü tarafından Affiliate Ortaklığı Programı'na dair kural ve koşulları tam ve mükemmel bir şekilde yerine getirmesi halinde doğacaktır.Affiliate Ortağı tarafından hak kazanılan ücretin ödemesinin kendisine yapılması için Affiliate Ortaklığı Programındaki kullanıcı hesabı üzerindeki  banka hesap bilgilerini eksiksiz ve doğru biçimde doldurması gerekmektedir. QRMenü, işbu Sözleşme kapsamında Affiliate ortağının hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelini banka eft ya da havalesi ile satışın gerçekleştiği sonraki ayın ilk haftası ödeyecektir. Affiliate ortağının hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelinin ödemesi Affiliate Ortağı tarafından iletişim bilgileri bölümü içerisinde belirtilen banka hesabına yapılacaktır. 


Affiliate ortağının kazancı üzerinden stopaj bedelleri kesilmez.


QRMenü, ödemeleri iş günleri içerisinde, Affiliate ortağının bilgilerinde yer verdiği banka hesaplarına yapacaktır. Resmi tatil veya Bayram gününe denk gelen iş günleri olduğunda ise ödemeler tatilden sonraki iş gününde yapacaktır. Affiliate ortağının banka hesabı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet gösteren bir banka kuruluşu olacağını kabul eder. QRMenü tarafından yurtdışı bankalarına ödeme yapılmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.Madde 8- Fesih


Affiliate ortağının işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde QRMenü, Affiliate Ortağı'nı geçici olarak Affiliate Ortaklığı Programı'ndan çıkarabileceği gibi dilerse Sözleşme'yi herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal feshetmek hakkını da haizdir. Affiliate Ortağı, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranarak Sözleşme'nin QRMenü tarafından fesh edilmesine sebebiyet vermesi durumunda, fesih tarihine kadar hak etmiş olduğu ücreti alma ve talep etme hakkından QRMenü lehine sarfınazar ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.İşbu Sözleşme çervesinde Affiliate Ortağı, Affiliate Ortaklığı Programı'na katıldıktan ve kullanıcı hesabı açıldıktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde komisyon ve/veya hizmet bedeli ödemesine hak kazandıracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmez ise QRMenü herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal Sözleşme'yi fesih edebilir.


 Madde 9- Genel

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş, grev, lokavt, şirket feshi veya devri, şirketin iflası gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır ve herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir.


Madde 10- Genel


Taraflar, bu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.Affiliate Ortağı, QRMenü'nün, işbu Sözleşme'den kaynaklanan öğrendiği bilgilerini, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak saklayacağını ve kullanabileceğini kabul eder.Affiliate Ortağı, QRMenü'ye Affiliate Ortaklığı Programı'na kayıt sırasında QRMenü'ye bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.İşbu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Affiliate ortağının belirtilen elektronik posta adresi, Affiliate ortağının Affiliate Ortaklığı Programı'na kayıt sırasında qrmenu.com.tr'ye bildirdiği elektronik posta adresidir. QRMenü için belirlenen elektronik posta adresi ise affiliate@qrmenu.com.tr şeklindedir.Affiliate Ortağı, işbu Sözleşme ve Affiliate Ortaklığı Programı kurallarındaki değişikliklerin QRMenü kullanıcı panelinde kullanıcı sözleşmesi ile ilgili bölümde yayınlandıkları tarihte geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.


İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu Sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, Bursa Mahkemeleri ile Bursa İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.